Home » 2020 » Tháng Tám
Thành viên CLB

LÊ VĂN THẾ

Lê Văn Thế 1987 Hải Dương Đại kỳ thủ cờ tướng 8 năm kinh nhiệm cờ tướng
Thành viên CLB

NÔNG BÍCH VIỆT

Nông Bích Việt 1990 Đại kỳ thủ cờ tướng 9 năm kinh nhiệm
Thành viên CLB

Chuyên mục